חקלאות שלנו
מושב חצבה - אתר מיחזור
חקלאות ירוקה
החקלאות בחצבה היא חלק בלתי נפרד מהסביבה ומהקהילה, והמגדלים מחוייבים לעקרונות הבאים:
תוצרת נקייה אנו נמנעים מלהשתמש בחומרי ריסוס המסכנים את הבריאות ובחומרים המזהמים את הקרקע.
אנו עושים שימוש נרחב בהדברה ביולוגית, על מנת שהפרי שאנו משווקים יהיה נקי ובריא יותר.
חיסכון במים חלק ניכר מהשדות מושקים במים שאובים שאינם ראויים לשתייה בשל רמת מליחות גבוהה מידי.
מיחזור אנו מפרידים פסולת חקלאית משאריות הנילון, חוטי ההדליה והקרטונים המועברים למיחזור.
הפסולת האורגנית נקצצת והופכת לדשן.