צור קשר

מושב חצבה
ד.נ. ערבה 8681500
טלפון : 08-6581511
  פקס : 08-6581291

hazeva@arava.co.il